08 مارس 2021
مارس 8, 2021

بیماری های پستان

0 Comment

بیماری های پستان

ناهنجاری ها و بیماری های پستان ، گاهی غیر سرطانی ( خوش خیم ) و گاهی سرطانی ( بدخیم ) می باشند. لازم به ذکر است که بیشتر بیماری های پستان ، غیر سرطانی بوده و تهدیدی برای زندگی بیمار به شمار نمی آیند ؛ تا جایی که حتی اغلب نیازی به درمان نیز ندارند. ( جراح سینه اصفهان )

البته ناگفته نماند متاسفانه در برخی موارد ؛ همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد بيماری های پستان ، بدخیم و سرطانی می باشند.

سرطان پستان ؛ از جمله بیماری های بدخیم پستان به شمار می رود که می تواند به از دست دادن این اندام و حتی مرگ بیمار منتج گردد.

در خصوص سرطان پستان ، توجه داشته باشید که شناسایی زودهنگام این بیماری ؛ می تواند در درمان موفق آن بسیار موثر واقع گردد.

لذا توصیه می شود که تمامی بانوان محترم ؛ با آزمایش منظم سینه ها توسط خود ( خودآزمایی پستان ) ، آزمایش منظم سینه ها توسط پزشک و انجام ماموگرافی طبق روند تجویز شده ، نسبت به شناسایی به موقع این بیماری اقدام نمایند.

بیماری های پستان
علائم بيماری های پستان

در ادامه به علائم بیماری های مرتبط با پستان اشاره داشته ایم و توضیحاتی مختصر پیرامون هر یک ارائه نموده ایم.

درد پستان

درد در ناحیه پستان ؛ از متداول ترین علائم مربوط به بيماری های پستان محسوب می شود.

به طور کلی درد پستان ، معمولا در پی یکی از موارد ذیل اتفاق می افتد :

کیست پستان
عفونت پستان
تغییرات هورمونی
تغییرات فیبروسیستیک
بزرگی سینه ها
برآمدگی پسـتان

برآمدگی پستان ها که با برجستگی یا ضخیم شدگی بافت اطراف پستان همراه است ؛ از دیگر علائم و نشانه های بيماری های پستان به شمار می رود و به ندرت بیانگر بیماری های سرطانی سینه می باشد.

این برآمدگی ها گاهی دردناک و گاهی بدون درد هستند.

همچنین باید اشاره داشت که برآمدگی های سینه ، گاهی با یک کیسه مملو از مایع یا توده های جامد که فیبروآدنوم نامیده می شود و غیر سرطانی است همراه هستند.

لازم به ذکر است برآمدگی پستان ، گاهی اوقات با تخلیه از نوک سینه یا تغییر در پوست سینه همراه می باشد.

بیماری های پستان

ترشح از نوک پسـتان

به طور کلی در هر سینه ، 15 تا 20 مجرای شیر وجود دارد که در صورت ابتلا به بيماری های پستان ممکن است ترشحاتی از آن تخلیه گردد. ( تخلیه ترشحات از نوک پستان ، می تواند از یک یا چند مجرا اتفاق بیافتد. )

تغییر در پوست پسـتان

گاهی اوقات بيماری های پستان ، منجر به ایجاد تغییراتی در پوست پستان می شوند ؛ برای مثال گاهی پوست پستان ؛ فرورفته ، چروک ، قرمز ، نازک یا گود رفته می شود.

لازم به ذکر است که مواجهه با علائم مذکور ، الزاما به منزله سرطان پستان یا ناهنجاری های جدی دیگر نمی باشد و گاهی اوقات حساس شدن پستان ها با تغییرات هورمونی قبل از قاعدگی ارتباط دارد و دالّ بر یک ناهنجاری جدی نیست.

با این حال ، خانم ها باید در صورت مشاهده هرگونه تغییر در پستان های خود ؛ بخصوص مواجهه با علائم فوق الذکر ، سریعا به پزشک متخصص بيماری های پستان مراجعه نمایند.