اصلاح شخصیت همراه با سلامتی کامل

شما اگر بتوانید شخصیتتان را اصلاح کنید سلامت میمانید.نوع واکنش ما نسبت به استرس، تنها یکی از ویژگی های شخصیتی است که می دانیم روی سلامت ما اثر می گذارد، مثلا اگر شما شخصیتی واکنش پذیر داشته باشید، تاثیر منفی اش روی سلامت شما می تواند به صورت فشار خون بالا جلوه کند.

هر چند ارتباط میان استرس و سلامتی موضوعی است شناخته شده و معروف، اما رابطه میان تیپ شخصیتی ما و سیستم ایمنی مان چیزی است که تحقیقات جدید موفق به کشف آن شده است.رفتارهای محققان می گویند ابعادی از شخصیت مانند خودداری یا واپسرانی، خوشبینی، پرخاشجویی،

 

شیوه ی نسبت دهی و برونگرایی درونگرایی، به سیستم ایمنی بدن مربوط هستند. حالا نگاهی داریم به این خصوصیات شخصیتی و اینکه چرا و چگونه روی عملکرد سیستم ایمنی تاثیر می گذارند.انکار و سرکوب احساسات منفی خود و دیگران چیزی است که به آن واپسرانی یا خودداری هیجانی می گوییم.

 

در این پژوهش معلوم شد آنهایی که احساسات و هیجانات منفی شان را سرکوب و انکار می کردند نسبت به کسانی که فورا واکنش منفی نشان داده و پیش می رفتند، عکس العمل سیستم ایمنی شان ضعیف تر بوده است.همچنین بدبینی یا داشتن نگرش منفی نسبت به وقایع زندگی هم منجر به تضعیف واکنش سلول های T سیستم ایمنی شده بود.

 

اصلاح شخصیت همراه با سلامتی کامل

 

یافته ها نشان داد داشتن نگرش مثبت یا خوش بینانه، واکنش بهتر سیستم ایمنی را در برداشت.شیوه ی نسبت دهی، نگرش و تفکر ما نسبت به این است که آیا فکر می کنیم روی حوادث و پیشامدهای زندگی مان کنترل داریم یا اینکه هیچ اراده ای نداریم. آنهایی که شیوه ی نسبت دهی درونی دارند،

 

عقیده دارند که می توانند برای بهترکردن شرایط نامطلوب زندگی شان دست به کار شوند. افرادی که شیوه ی نسبت دهی بیرونی دارند باورشان این است که هیچ کنترل و اختیاری بر زندگی شان ندارند.برونگراها که از سیستم حمایتی اجتماعی بزرگی برخوردراند و دوستان متعددی دارند نیز واکنش های استرسی کمتری در بدنشان رخ می دهد

 

و مقاومت بیشتری در برابر ویروس سرماخوردگی دارند. درونگراها که سیستم حمایتی اجتماعی شان چندان قوی نیست و در نتیجه موقعیت و فرصت مناسبی برای تسکین اضطراب و کسب حمایت های احساسی از جانب دوستان ندارند، استرس بیشتری داشته و سیستم ایمنی شان نیز ضعیف تر است.

 

پژوهشگران روی این موضوع نیز تحقیق کردند که شخصیت چطور می تواند روی مکانیسم دفاعی سیستم ایمنی اثر بگذارد. به گفته ی آنها، تفاوت های فردی، نقش مهمی در تنظیم و تعدیل رابطه بین حوادث محیطی مانند عوامل استرس زا و سیستم ایمنی دارد. همچنین تفاوت های فردی ثابت مانند شخصیت،

 

اصلاح شخصیت همراه با سلامتی کامل

 

نه تنها روی سیستم ایمنی بدن بلکه روی روند بیماری ها مانند سرطان نیز تاثیر مهمی دارد.آیا شخصیت ثابتی دارید و یا اینکه مثلا ممکن است در دوران جوانی یک درونگرا باشید و با بالا رفتن سن، تبدیل به یک برونگرا شوید؟ شاید هم از خوشبینی به بدبینی رسیده باشید؟آیا وقتی تنها هستید احساس تنهایی آزارتان می دهد یا اینکه می توانید

 

بهترین دوست خودتان باشید؟ تحقیقات نشان داده است ژن هایی که عملکرد سلول های ایمنی و حتی عملکرد سلول های خونی را تعیین می کنند، در افراد تنها و غیرتنها متفاوت هست. ژن های خاصی که التهابات جسمی را فرو می نشانند، در افراد تنها کارآیی کمتری دارند.شیوه ی کنارآمدن با مقوله ی ” استرس ” نیز بر سیستم ایمنی تاثیر می گذاردمی دانیم

 

که استرس نابودکننده است، اما استرس تا حدود زیادی به شیوه ی پردازش یک لحظه یا موقعیت هیجانی مخرب برمی گردد و اینکه چه تاثیری روی واکنش جنگ و گریز بدن تان می گذارد.استرس مزمن منجر به مشکلات زیادی در سلامتی می شود مانند بیماری های قلبی و سکته مغزی.حالا هم می دانیم که استرس می تواند

 

عملکرد سیستم ایمنی در برابر سایر بیماری ها را تضعیف نماید.نتیجه ی یک تحقیق جالب بود: احساسات و هیجانات مثبت عده ای از افراد ارزیابی و امتیازدهی و درجه بندی شد. سپس ویروس سرماخوردگی از طریق استنشاق بینی وارد بدنشان گردید. آنهایی که در خوشبینی و هیجانات مثبت، پایین ترین امتیاز را کسب کرده بودند نسبت به افرادی که بیشترین امتیازها را در این صفات داشتند، سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرماخوردگی بودند.